Om oss

Explainer är det självklara valet när det kommer till animerade företagsfilmer och informationsfilmer. Vår ambition är att samtliga produktioner ska hålla mycket hög kvalité.

Det är därför vi har haft förmånen att få göra filmer åt så välrenommerade kunder som vi har. Vi går den extra milen för att produktionen ska bli fantastisk, varje gång.

Vi jobbar med både små och stora företag och är väl införstådda med alla de krav som det innebär. Vi har stor erfarenhet av att arbeta autonomt med strikta regler gällande formgivning och färgpaletter.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan göra er nästa filmproduktion.

Explainer - Vi förklarar

Som arbetsgivare speglar Explainer dagens samhälle där allas lika rättigheter och möjligheter främjas i frågor som rör arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utveckling.

För att uppnå detta tillämpas ett förebyggande jämställdhets- och mångfaldsarbete, vars mål är att synliggöra, värdesätta, respektera och tar tillvara på alla individers kompetens. Oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, religion, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Vår vision är att Explainer ska vara en arbetsplats präglad av mångfald där olika erfarenheter och bakgrund ses som en tillgång för verksamheten.

Vidare ska anställda känna att deras åsikter värderas högt och att de har möjlighet till kompetensutveckling. Detta genom kurser och utbildningsprogram för nödvändiga uppdrag.

Explainer AB

Malmskillnadsgatan 32
11151 Stockholm

Telefon: 0736-369790
E-post: anton.ewetz@explainer.se