Finfa (En del av Svenskt Näringsliv)

Finfa (En del av Svenskt Näringsliv)

Finfa är Svenskt Näringslivs enhet för information kring de kollektivavtalade försäkringarna.

Explainer har i mer än fyra år arbetat tillsammans med Finfa för att stärka upp deras kommunikation med explainer videos.

Under 2018 tog vi, i nära samarbete med Finfas kommunikationsgrupp, en serier explainer videos som förklarade särskilda försäkringshändelser. Detta för att arbetsgivare enkelt ska få veta vilka åtaganden som gäller vid olika situationer.


Samarbetet resulterade i att varaktigheten hos Finfas besökare ökade vilket i sin tur höjer finnas placering på Googles på relevanta sökningar.

Finfas strävan efter att tillgängliggöra och förenkla informationen genom explainer videos har möts av stort beröm från sin målgrupp.
Från text till skiss till färdig illustration

Vårt fleråriga samarbete med Explainer känns tryggt och enkelt. Dom har gång på gång visat att dom förstår oss och våra behov vilket inte minst resultaten av våra filmer visar. Vi gör gärna fler filmer tillsammans med Explainer. Mari Holm, Kommunikationschef Finfa

Kontaktperson

Anton Ewetz

VD

 +46736369790
 anton.ewetz@explainer.se

Kontakta oss