Vi förklarar
Er idé
Era produkter
Era tjänster
Er verksamhet
Hur det funkar
Så att alla förstår!

Gör det komplicerade enkelt och träng igenom informationsbruset med animerad film som förklarar.

Se ett exempel
Se vår showreel!

Vår passion

Tillgänglig kommunikation genom företagsfilm


I vår kreativa process ligger fokus på att lyfta fram kärnan i det ni vill kommunicera på ett sätt som er målgrupp förstår och tilltalas av.

Vårt team består av fler än 15 experter, från projektledare till art director, copywriters, exklusivt kontrakterade animatörer och ljudtekniker som alla finns där för att se till att slutresultatet blir så bra som möjligt.

En företagsfilm är en kort, ofta en animerad film, som förklarar en idé, produkt eller tjänst. Det är ett effektivt kommunikationsverktyg som kan användas i många olika syften.

Ibland kallas det för animerad reklamfilm, informationsfilm eller, som vi brukar säga, en Explainer video.

Beroende på målgrupp och syftet kan en företagsfilm produceras i olika format. Vi erbjuder både animerad film och vanlig film!

När vi skapar en företagsfilm lägger vi ner vår själ för att skapa en högkvalitativ produktion som överträffar våra kunders förväntningar.

En av oss

Anton Ewetz

VD


Vi står inför ett skifte i hur information kommuniceras i digitala kanaler. Formatet på morgondagens information är rörligt.

 +46736369790
 anton.ewetz@explainer.se


Träffa vårt team

Utvald företagsfilm

Vi plockar ut essensen av det ni vill kommunicera och paketerar det på ett lättbegripligt och tilltalande sätt.

Utöver animation, illustration och manus lägger vi därför mycket tid och resurser på att förstå exakt vad det är ni vill förmedla.

Det är ett digert grundarbete. Men vi nöjer oss aldrig med något annat.

Fler filmer

Case

Företagsfilm om cirkulär ekonomi

Uppdraget gjordes på beställning av Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svenskt Vatten och Energiföretagen. Samtliga beställare är branschorganisationer vars branscher verkar praktiskt inom ramen för begreppet som kallas cirkulär ekonomi. Syftet med filmproduktionen var att förklara hur respektive beställares verksamhetsområde är kopplat till den andres och visa hur respektive delområde blir en cirkulär helhet.

Fler case

Kontakta oss